Connect with us

Uncategorized

TIRƘASHI: Wasu kaya sai Amale ! Idan Rana ta fito ai tafin hannu baya iya rufeta.

  Ina ma’abota Hulda da DATA domin gudanar da harkokin sadarwa ta yau da kullum ! Ga wata Garabasa Ingantaccen...

Advertisement

<script async src=”https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-1374170078221491″

crossorigin=”anonymous”></script>

<!– Horizontal Responsive –>

<ins class=”adsbygoogle”

style=”display:block”

data-ad-client=”ca-pub-1374170078221491″

data-ad-slot=”5521835080″

data-ad-format=”auto”

data-full-width-responsive=”true”></ins>

<script>

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

</script>